Přeskočit na obsah
Home » Blog » Tipy: Tvůrčí psaní dětí

Tipy: Tvůrčí psaní dětí

Tvůrčí psaní podporuje řadu důležitých stránek dětské osobnosti. Je velká škoda, že se školy individuálnímu stylu psaní nevěnují víc. Slohové práce, které jsou součástí osnov, vybočí ze zaběhnutého standardu jen občas. Tvůrčí psaní se dá přitom rozvíjet formou her už od útlého věku. Podporuje růst osobnosti dětí a schopnosti, které později uplatní ve studiu i profesním životě. Bystří mozek, rozvíjí vyjadřovací schopnosti, tvořivé myšlení, fantazii, imaginaci, smyslové, racionální a intuitivní poznání.

Tipy pro podporu rozvoje tvůrčího psaní u dětí 

1) OBRÁZKY, FOTOGRAFIE

Účinný způsob výuky pomocí vizuálního podnětu. Fotografie nebo obrázek dítěti nahradí a zjednoduší skutečnost. Vizuální vjemy podpoří fantazii a usnadní následnou formulaci myšlenek.

a) Začneme tím, že potomkovi předložíme obrázek a požádáme, aby si ho minutu prohlížel. Následně ho vybídneme, aby vyjádřil, co na obrázku vidí. Snažíme se, aby si všímal detailů. Pomáháme otázkami a o obrázku volně diskutujeme, abychom uvolnili případnou nervozitu.

b) Zeptáme se, jak na něj obrázek působí a jak by svůj pocit vyjádřil slovy.

c) Poprosíme ho, aby podle obrázku zkusil vyprávět krátký příběh.


2) TITULEK BEZ ČLÁNKU

Vybereme titulek z oblasti odpovídající věku dítěte. Buď ho vystřihneme z dětského časopisu, nebo si nějaký vymyslíme. Dítěti vysvětlíme, že se článek někde ztratil a vybídneme ho, ať zkusí nakreslit, o co v článku šlo. Když bude obrázek hotový, dítě požádáme, aby zkusilo příběh vyprávět. Co se mohlo stát? O čempak článek informoval?

3) CLUSTERING

Jde o formu řízené asociace. Doprostřed papíru napíšeme do kroužku slovo. Předáme ho dítěti, které se snaží navázat dalšími slovy, slovními spojeními, která mají k původnímu slovu nějaký vztah. Slova dítě vpisuje kolem centrálního slova. (cca 5-10 minut). Můžeme také uspořádat soutěž mezi dětmi, které z nich najde nejvíce relevantních slov a slovních spojení.

4) KOLÁŽE

Z různých novin vystříháme fotografie, titulky a z některých titulků jen slova. Připravíme si alespoň 50 slov, cca 20 různých titulků a tři až pět obrázků. Rozložíme vše po stole a dítě vybídneme, aby si zvolilo jeden obrázek a nalepilo ho na prázdný papír nebo čtvrtku. 

Následně mu dáme za úkol vybrat ze slov a titulků takové, které svým obsahem se snímkem korespondují a vytvořit z nich koláž kolem obrázku. Požádámeho, aby nám zkusil na základě koláže vyprávět svůj příběh.

5) SCRABBLE

Hra pro celou rodinu, kterou určitě všichni znáte. Rozvíjí a procvičuje slovní zásobu a kreativní myšlení. Nejenom u dětí. Je to skvělá hra na dlouhé zimní večery. A jako bonus navíc posiluje sociální vazby mezi rodinnými příslušníky.

6) PŘÍBĚHY Z KOSTEK

Potřebovat budeme kostky. Ideální jsou trochu větší než obvyklé hrací kostky. Dají se vyřezat z hranolu, který dostaneme ve stavebninách nebo v OBI. Případně můžeme pořídit plastové hrací kostky určené pro malé děti, které seženeme v hračkářství. Kostek bychom měli mít alespoň dvacet. Na každou stranu kostky nalepíme slovo. Tak, aby dvě strany obsahovaly sloveso, dvě podstatné jméno a dvě strany jméno přídavné. 

Necháme potomka, aby si vybral dvě kostky a házel s nimi. Dvě slova, která se objeví nahoře, zapíše na papír jako slovní spojení. Když bude mít alespoň deset dvojic, sestaví příběh, ve kterém se musí objevit všechna zapsaná spojení. Většinou se podaří vytěžit humorný příběh, ale nemusí to být pravidlem. Jinou variantou je, že hráč reaguje bezprostředně na slova, která mu padnou a musí na ně vymyslet větu. Variant s kostkami je mnoho. Určitě přijdete i na spoustu dalších.

7) HÁDEJ, CO JSEM DĚLAL

Z tvrdšího kartonu nastřiháme nebo nařežeme čtverečky cca 5×5 cm. Vytvoříme alespoň dvacet kusů. Na každý napíšeme nějakou činnost. Například: Veslovat, lézt po horách, krotit lva, lízat zmrzinu, tančit, nakupovat, ležet na pláži, utíkat a podobně. Čtverečky vložíme do sáčku. Hráč si jeden čtvereček vybere, přečte a schová. Snaží se ostatním sdělit podle zapsané činnosti, co dělal. Ne však pantomimou, ale prostřednictvím verbálního popisu svých emocí a pocitů. Přitom se slovo z kartičky, ani jeho jiná forma, nesmí ve vyprávění objevit. Ostatní hádají, o kterou činnost šlo.

8) PIŠ A NEPŘEMÝŠLEJ!

I. část Dítěti zadáme téma a jeho úkolem bude plynule psát, co ho na uvedené téma napadne, po dobu 10-15 minut. Plynule, bez přemýšlení, bez přestávky. Text po sobě neopravuje, nekontroluje, píše volně, bez oprav. Jde o spontánní vyjádření pocitů, které rozvíjí slovní zásobu a procvičuje formulaci.

II. část V další části si dítě zahraje na editora a korektora. Necháme ho s vlastním textem pracovat. Opravit stylistiku, případné pravopisné chyby, obsahový a myšlenkový kontext. 

V této fázi dítě vědomě pracuje se stavbou textu, s obsahem, s řazením slov, dynamikou a pravopisem. Výsledný text nám po skončení práce přečte. Doporučuji dítě nahrát a nahrávku mu pustit. I v poslechu sebe sama může objevit nový poznatek, zkušenost, případně další stylistické chyby, které přehlédlo.

TIPY NA KONEC:

Spoustu her, křížovek, doplňovaček a zábavných kvízů, které rozvíjejí slovní zásobu, paměť i postřeh, najdeme v DĚTSKÝCH ČASOPISECH. Ty kromě toho obsahují i články, které přinášejí zábavu a poučení formou přiměřenou dětskému vnímání. Zvažte objednání některého z nich.

ČTENÁŘSKÝ DENÍK. K rozvíjení slovní zásoby a vyjadřovacích schopností je ideální, aby dítě četlo a zavedlo si čtenářský deník. Ten by měl obsahovat titul, jméno autora, stručný popis děje, hlavní postavy, popis prostředí, osobní dojmy z četby, datum začátku a konce četby. Vedení čtenářského deníku je tréninkem na zlepšování formulace, rozvíjení slovní zásoby i tvůrčího psaní a v neposlední řadě také posiluje systematičnost a taky dotahování věcí do konce. 

(Zdroj: Zbyněk Fišer 2005)


Ano, chci získávat informace a tipy z oblasti copywritingu, žurnalistiky, psaní článků, blogu, tvorby časopisů a zpravodajů a souvisejících témat. Potvrzuji, že odesláním emailu souhlasím se zasíláním informací o novinkách a obchodních sdělení (maximálně 1x týdně). Svůj souhlas můžu kdykoliv zrušit. Odesláním emailové adresy současně vyjadřuji svůj souhlas s ochranou osobních údajů GDPR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

× Můžu pomoct?
Ověřeno MonsterInsights